urban sustainable development book tahlili tashrihi kimia fekrebozorg.ir

international mountain day 640x330


بیستم آذر (11 دسامبر) روز جهانی کوهستان است.
هدف از نامگذاری روز جهانی کوهستان :

در سال ۲۰۰۲ به دنبال بزرگداشت سال بین المللى كوه‌ها، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و هفتمین جلسه خود در ژانویه ۲۰۰۳ روز ۱۱ دسامبر را به عنوان روز جهانی کوهستان تعیین و از سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) دعوت کرد تا مسئولیت هماهنگی این روز در سطح جهان را بر عهده بگیرد.

نماد روز جهانی کوهستان:
نماد روز جهانی کوهستان سه مثلث متساوی الاضلاع است که بر يك خط افقی رسم شده است.
مثلث سمت راست در پایه یک مثلث سبز كوچك دارد که نشانه رشد گیاهان در دامنه کوه ها می باشد. مثلث سمت چپ يك الماس آبی رنگ در بالا دارد که برف در قله کوه را نشان میدهد و به معنای حفظ دمای محیط زیست و حفظ دمای زمین است و توجه به گرمایش زمین است.
مثلث میانه دایره نارنجی دارد که نشان دهنده منابع طبیعی استخراج شده از محیط کوهستان است.

 

earth spinning rotating animation 24