urban sustainable development book tahlili tashrihi kimia fekrebozorg.ir

         

Dr Naseri

 

 

 حکمرانی آب

 دکتر کامران داوری

 ریاست پژوهشکده آب و محیط‌زیست

 

در سه دهه اخیر، کاربرد عبارت «حکمرانی خوب» رواج روزافزون یافته؛ عناوین دیگری نیز مطرح شده‌اند:

  • حکمرانی محلی برای تأکید بر تفویض امور به سطوح محلی
  • حکمرانی مشارکتی برای تأکید بر نقش مردم در سرنوشت خویش

vدر ایران نیز از آغاز دهه 1380 شمسی، مفهوم حکمرانی در اسناد سیاستی کشور مطرح شده است؛ البته در متون فارسی به جای حکمرانی، کاربرد عبارت‌های دیگری مانند حکومت‌داری، حکمروایی، و یا نظام تدبیر نیز کم و بیش مشاهده می‌شود.

برای مطالعه کامل فایل پی‌دی‌اف بر روی حکمرانی آب کلیک کنید.